sl7

Цени за користење

Аква Парк
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 влезница 1 ден 300.00 ден.
2 депозит (кој се враќа) 1 ден 100.00 ден.
3 влезница за деца под 13 години 1 ден 200.00 ден.
4 влезница до 4 години 1 ден - ден.
5 За групи над 30 лица 1 ден 30% попуст

*За лицата под 13 години задолжително приложување на легитимација со која се потврдува возраста на лицето(пасош,здраствена легитемација,ученичка книшка).

 

*Легитимацијата е валидна доколку постои фотографија од лицето.