sl7

Цени за користење

Фитнес Центар
Бр. Услуга Цена
1 Еднократно користење на фитнес центар 250 ден. 
2 Месечна членска карта за период од 07:00 - 12:00 часот  1.200 ден. 
3 Месечна членска карта за период од 07:00-17:00 часот, секој ден 1.600 ден. 
4 Месечна членска карта за период од 17:00-23:00 часот, секој ден  1.900 ден. 
5 Месечна членска карта за период од 07:00-17:00 часот, 3 пати неделно  1.300 ден. 
6 Месечна членска карта за период од 07:00-23:00 часот, 3 пати неделно  1.600 ден. 
7 Годишна членска карта до 17:00 часот за 3 пати неделно  13.500 ден. 
8 Годишна членска карта по 17:00 часот за 3 пати неделно  16.500 ден. 
9 Годишна членска карта до 17:00 часот за секој ден  16.500 ден. 
10 Годишна членска карта по 17:00 часот за секој ден  20.000 ден.