sl7

Цени за користење

Ценовник за лизгалиште - сезона 2023 година
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 Рекреативно лизгање (со вклучени лизгалки) 1 час 350.00 ден.
2 Рекреативно лизгање (со сопствени лизгалки) 1 час 250.00 ден.
3 За група над 30 лица (со вклучени лизгалки) 1 час 250.00 ден.
       
  *Времетраење на активно лизгање 50 мин, влез и излез помеѓу термините 10 мин.