sl7

Пинг Понг

 Во состав на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ се наоѓа единствениот пинг понг клуб во градот. Клубот е опремен со професионални маси во согласност со стандардите на светската пинг понг асоцијација.