sl7

Цени за користење

Базен
Бр. Билет Цена
1 Дневен билет 300,00 ден
2 Месечна членска карта  за период од 07:00 – 12:00 часот 1.800,00 ден
3 Месечна членска карта за 3 пати неделно 1.800,00 ден
4 Месечна членска карта за 7 пати неделно 2.800,00 ден
5 Годишна членска карта за 3 пати неделно 18.000,00 ден
6 Годишна членска карта за 7 пати неделно 28.000,00 ден
7.  Пакет услуга: 3 пати базен / 3 пати фитнес неделно / 2 сауни месечно  3.000,00 ден