Визија

 Развивање, промоција и подобрување на спортските активности како и соработка со останатите организации и институции од областа на спортот на локално и национално ниво. Спортскиот центар Борис Трајковски постојано ги поттикнува и насочува младите кон правилен и здрав начин на живот преку бројните соддржини кои ги нуди центарот. Наша обврска е да ги следиме и разбереме потребите на нашите корисници, секогаш да ги задоволиме нивните очекувања и да го оддржиме квалитетот и приматот на најголем спортски центар во Република Македонија.


Мисија

 Вршење должности во рамките на спортот на законски, ефикасен, рационален и транспарентен начин со цел да го подобриме спортскиот живот на сите граѓани. Ги промовираме вредностите во спортот, создаваме услови за постигнување на врвни резултати, заштита и унапредување на интересите на спортот, спортистите и спортските клубови.


scbt footer img


Печати